‘Een nieuwe Jongkind?’ In Theater Koningshof

Meer dan 300 leerlingen van het Lentiz Revius Lyceum hebben meegedaan aan het Jongkind Educatieproject, een project waarbij de leerlingen leerden schetsen zoals Johan Barthold Jongkind dit 200 jaar geleden in Maassluis deed in het begin van zijn loopbaan als kunstschilder. Later verhuisde de beroemde kunstenaar naar Frankrijk en inspireerde een jonge groep kunstenaars een nieuwe richting in te slaan, wat later weer uitmondde in het Impressionisme. Een selectie van de kunstwerken van het Jongkind Educatieproject is tot en met het einde van het jaar in het Atrium van Theater Koningshof te zien. 

Tijdens het project kregen de leerlingen eerst een introductie les over het leven en werk van Johan Barthold Jongkind, die opgroeide in deze regio, net als de leerlingen van het Lentiz Revius Lyceum.  Ze keken in Gallery RitsArt naar de resultaten van het Jongkind Art Festival waar hedendaagse professionele kunstenaars hun interpretaties van Jongkinds werk en leven ten toon stelden. Daarna gingen zij op pad met hun schetsboekjes om, net als Jongkind, te schetsen wat zij onderweg tegenkwamen. Zo ontstonden nieuwe schetsen van Maassluis en omgeving.

Meer dan 600 schetsen werden gemaakt. Soms werden de schetsen verder uitgewerkt tot een prachtige tekening, anderen namen hun schets als uitgangspunt om een schilderij te maken. U ziet impressionistische toetsen, of juist vertekeningen van perspectief. Want Jongkind inspireerde de impressionisten om vrijer te gaan werken, kleurtoetsen naast elkaar te zetten. Daarmee was de bakermat gelegd voor de moderne kunst.  

Dit project is onderdeel van het ‘Jongkind-jaar’ in deze regio.  Op initiatief van The Art Foundation zijn vele projecten gerealiseerd om de 200ste geboortedag van kunstschilder Johan Barthold Jongkind te vieren.

Klik hier voor meer informatie over Stichting The Art Foundation, het Jongkind project of om de stichting te steunen.